CPT


Co je CPT (Cost per thousand)?

CPT je zkratka pro „náklady na tisíc“ a je používán v reklamním průmyslu pro měření nákladů na cílovou skupinu. Tento druh měření je užitečný pro odhadování nákladů na nejvhodnější reklamu.

CPT se obvykle počítá jako cena rozdělená počtem cílových odběratelů. Například, pokud máte cílovou skupinu se 100.000 členy a náklady na kampaních jsou 1000, náklady na tisíc bude znamenat 10 dolarů.

Základní použití CPT

CPT obvykle používají marketingoví představitelé a reklamní agentury při porovnávání nákladů s cenou při hledání nejefektivnějšího způsobu propagace. To také umožňuje sledovat cenu kampaně s ohledem k efektivitě.

Existují další CPT varianty

Existují také další typy CPT, včetně:

  • GRP (Gross rating point): Tento termín se vztahuje k množství diváků, kteří viděli vaši reklamu, ve srovnání s celkovou populací cílového trhu.
  • CTR (Click-through rate): Tato varianta se týká množství lidí, kteří se po kliknutí na vaši reklamu rozhodli pro získání informací nebo objednávku či nákup.
  • CPA(Cost per action): Tato varianta se používá pro odhadování nákladů na konkrétní akce, například nákup, objednávku nebo zprávu z obchodu.

CPT může být užitečným nástrojem pro řízení vašich reklamních nákladů, stejně jako porovnání kampaní s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků.

Náklady na tisíc na Wikipedii