CPL (Cost Per Lead)


Co je CPL (Cost Per Lead)?

CPL (Cost Per Lead) je metrika, která se užívá k měření efektivity nákladů spojených s marketingem. Ukazuje, kolik si můžete dovolit zaplatit za každou získanou adresu/kontakt/konverzi. CPL také naznačuje, jak úspěšné jsou vaše nákladové kampaně v dosahování cílových uživatelů.

CPL je mezi marketéry populární, protože vnímání hodnoty je jasně definované – platíte za každou generovanou „vlásku“. K výpočtu je nutné vzít celkové investice a potom je rozdělit mezi počet získaných kontaktů.

CPL (Cost Per Lead) v praxi

Například, podnik má příjem z prodeje 100 000 Kč s investicí do reklamy 60 000 Kč. Emaily, které přinesou obrat v prodeji, bylo v tomto příkladě 600. CPL je tedy 60 000/600 = 100 Kč.

CPL jako metriky naleznete v Pay-per-click (PPC), ppc kampaních, SEO kampaních i na sociálních sítích. Pokud plánujete kampaň, na kterou je omezený rozpočet, pak CPL je jedním z ukazatelů, na které se můžete spoléhat.

CPL vs. CPC vs. CPA

CPL (Cost Per Lead) se často plete s jinými metrikami, jako je CPA (Cost Per Acquisition nebo Cost Per Action) nebo CPC (Cost Per Click). Je důležité pochopit, jak každá z těchto kategorií funguje:

  • CPC (Cost-per-click): Platíte za každý klik na odkaz. CPC je často užíván na kampaních PPC.
  • CPA (Cost-per-action): Platíte za provedenou konkrétní akci, například nákup, registrace uživatele.
  • CPL (Cost-Per-Lead): Platíte za získání kontaktní adresy/konverzi.

CPL je silně doporučen, pokud váš cíl je vybudovat váš seznam kontaktů, získat zpětnou vazbu od zákazníka nebo získání nových zákazníků.

Více informací najdete na Wikipedia.