Corporate design


Význam firemního designu

Firemní design je situace, ve které se organizace snaží sjednotit svou komunikaci, prezentaci a osobní identity prostřednictvím loga, symbolů, webové stránky, slovní styly a dalších médií. Jedná se o vypovídající nástroj, který zdůrazňuje filozofii a cíle společnosti. Umožňuje také jednodušší rozpoznatelnost značky a lepší povědomí o značce.

Firemní design vytváří odrůdu designerů a maloobchodních společností, které se snaží udržet pozitivní image. Designér se používá k navržení ikonického loga, symbolu nebo firemního grafického manuálu. Tyto hlavní prvky se často používají pro firemní marketing a reklamní materiály.

Následující seznam stručných příkladů ukazuje vybrané prvky firemního designu:

  • Logo: symbol / slovo vizuálně vyjadřující značku a cíle organizace.
  • Webové stránky: jeden nebo více webových stránek sloužících k prezentaci produktů a služeb.
  • Reklamní materiály: média vytvářená pro propagaci podnikatelských programů a produktů.
  • Konzistentní styl: používání stejných barev, velikostí a fontů při vytváření firemních materiálů.

Firemní design má řadu přínosů pro společnost. Základním důvodem je vytvoření silné a profesionální značky, která pomáhá profilovat image organizace a posílit její postavení na trhu. Krátkodobé cíle lze dosáhnout s růstovými akcemi, jako je generování leadů, propagace programů a podnikání ve vhodných sociálních médiích. Díky důkladnému strategickému výzkumu a fungujícímu designu lze získat výhodu oproti konkurenci.

Vytváření pokročilého firemního designu je vzácný a časově náročný úkol. Vyžaduje silnou pracovní sílu od expertů v oblasti marketingu a designu, aby se snížila rizika selhání. V případě potřeby mohou odborníci v corporate designu vytvořit komplexní identitu pro společnost, ve které veškerá komunikace a materiály fúzí, aby získaly solidní business výsledky.

Wikipedie, Corporate Design