Copywriting


COPYWRITING – jako pomoc při oslovování zákazníků

Copywriting je proces psaní a vytváření textů, které jsou určeny pro konkrétní skupinu lidí – uživatele, spotřebitele nebo jiné cílové publikum. Texty mají přesvědčit koncového čtenáře nebo uživatele, aby udělal požadovanou akci – nakoupit produkt nebo nákup, vyplnit formulář nebo se přihlásit k odběru newsletterů. Copywriting slouží k podpoře prodeje nebo činností spojeným se zákaznickou zkušeností.

Některé z nejdůležitějších příležitostí pro copywriting jsou:

  • Reálné titulky a tagliny
  • Webové stránky a popisky produktů
  • Prohlášení a uváděcí texty na webových stránkách
  • E-maily a propagační kampaně
  • Publikování příspěvků a příběhů do blogu
  • Sociální média

K úspěchu copywritingu patří řada dovedností a technik, z nichž nejdůležitější jsou dobrý odhad a práce s jazykovými prostředky. Copywriting získává přirozenost díky vyšším úrovním metafory a obrazu. Ideální copywriting má schopnost vyvolat reakci v čtenáři. Musí být chytrý, perspektivní a cílený, aby přivedl čtenáře do akce.

Copywriter je někdo, kdo dokáže prodávat s pomocí slov – nová výzva pro dodavatele služeb. Schopnost kombinovat kreativitu a inovaci s ratiocinací a průzkumem trhu je klíčovým aspektem úspěšného copywritingu.

Copywriting může významně přispět ke zvýšení potenciálu prodejnosti a prezentace společnosti. Texty musejí být atraktivní, vzrušující a zábavné, aby oslovili publikum a udrželi jeho pozornost. Skvělí copywritery jsou tvořiví a inovativní a umí vytvářet silné propagační sdělení.

Copywriting na Wikipedii