Copyright (©)


Autorské právo

Autorské právo (označované též jako copyright či symbol ©) je právní ochrana pro autora díla užitím autorského práva. Tento právní nástroj chrání autorovy díla, čwanéty zahrnují hudbu, knihy, obrazy, fotografie a webové stránky.

Čím je autorské právo ochráněno

Autorské právo chrání autora proti neoprávněnému kopírování jeho díla a autori má právo rozhodnout, jestli je jeho dílo volně dostupné na veřejnost či ne. To zahrnuje právo autorovi na odmítnutí jakéhokoliv použití jeho díla, jakékoliv jeho přizpůsobení a přidanou hodnotu.

Příklady autorských práv

* Hudba
* Autorské právo zajímá právo autora na dílo. Autor má právo kontrolovat, jakým způsobem, a za jakých okolností, může jeho hudba být používána. Retušování a základka díla je také pod ochranou autorského práva.

* Knihy
* Autor knihy má právo nároku na právo toho, kdo může knihu vydat a číst. Autorské právo také chrání proti neoprávněnému rozšiřování knihy zdarma a proti zneužití knihy pro vydělávání peněz, aniž by se o to autor předem postaral.

* Obrazy
* Autorské právo chrání autora proti NEOPRÁVNĚNÉMU skenování, tisku, kopírování, úpravám nebo dalšímu užívání diagramů, fotografií a obrázků, které autor vystavil.

* Webové stránky
* Autorské právo na webové stránky poskytuje autorovi právo na to, jak jsou jeho stránky prezentovány a používány. To zahrnuje právo autora stanovit veškerá pravidla pro užívání stránek a zabránit neoprávněnému kopírování nebo přímým odesílání stránek.

Autorské právo chrání autorovy díla před federálnímu a státnímu vymáhání práva, které by mohlo vést až na důsledný postih. Více se můžete dočíst na Wikipedia.

Článek byl vytvořen pomocí HTML s H2, odstavci, sezname a tučným písmem na téma „Autorské právo (©)“.