Cookies


Cookií vám přinesou radost

Cookies jsou malé kousky dat, které jsou uloženy do počítače či jiného zařízení během prohlížení webových stránek. Slouží k uchování vlastní identifikace, aby například následující stránky byly pro uživatele výrazně příjemnější a rychlejší.

Jak fungují cookií?

Cookií pošle webová stránka požadovanou informaci vašemu počítači, který ji přijme a uchová. Při následujícím prohlížení stránek se cookií přenese na server, což vám umožní, aby stránka načetla svůj účet, nebo další položky, které si chcete prohlížet.

Proč jsou cookií důležité?

Existují dva základní typy cookie, které se líší v tom, jak fungují a jaký mají čas trvání. Když se lze na ně podívat blíže, uvidíte, že jsou docela užitečné:

  • Persistentní cookií jsou užitečné pro shromažďování informací o uživatelích, což webové stránky využívají ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Například se pomocí něj uloží informace, které uživatel zadal, aby při dalším prohlížení nebyly nutné opětovné zadávání těchto informací.
  • Dočasné cookií jsou důležité pro fungování stránek. Umožňují serverům vyvinout personalizované stránky pro uživatele. Například můžou stránky přizpůsobit obsahu uživateli na základě místa, ve kterém se nacházejí, nebo uživatelských zvyklostí.

Cookií tedy přispívá k lepšímu prohlížení webových stránek a zvyšuje uživatelskou zkušenost.

Jak můžete ovládat cookií?

Ve většině případů máte možnost přizpůsobení cookie. Tyto možnosti se obvykle nachází ve všech moderních prohlížečích. Například ve všech nejpoužívanějších prohlížečích můžete upravovat přístup cookie a dokonce je zablokovat nebo omezit.

Cookií pro vás mohou být užitečná věc – následující stránky budou rychlejší, bezpečnější a zvyšují uživatelskou zkušenost.

Více informací naleznete na Wikipedia.