Content strategy


Jak uspět online – přístup k tvorbě obsahu

V dnešní době si každý, kdo se uchází o pozornost svých webových uživatelů, musí přijít na to, jak jim poskytnout nejlepší možnou službu – to vše se točí kolem obsahu. Úspěšní podnikatelé, kteří pracují na místě, se musí soustředit na strategii „content“, která obsahuje cíle pro publikum, jakož i metody, jak tyto cíle dosáhnout.

Co je to obsahová strategie?

Obsahová strategie je plán, jak tvořit, zpracovávat a poskytovat obsah (fotky, texty, videa atd.) pro vaši cílovou skupinu. Když máte strategii obsahu, můžete definovat cíle pro vaši značku, rozhodnout, jaké typy obsahu použít pro dosažení vašich cílů, a rozvinout plán obsahu, který zajistí, že se vaši cíle splní.

K čemu byste měli obsahovou strategii využít?

Obsahovou strategii můžete využít k:

  • Dosažení lepší komunikace mezi uživateli
  • Vytvoří přitažlivé webové stránky
  • Udržení relevanosti časově měnícího se prostředí
  • Vylepšování cílové skupiny
  • Udržení zákazníků

Obsahový plán

Obsahový plán je velmi důležitý pro skloubení vašeho online obsahu a obsahové strategie. Obsahový plán dokončuje strategii, definuje typy obsahu, které budete tvořit, říká, ve kterých platformách se budou publikovat a může dokonce poskytovat informace o tom, jak by měly být jednotlivé příspěvky navrženy. Obsahový plán se může lišit v závislosti na cílech, ale obecně se skládá z:

  • Cílová skupina – definice cílové skupiny publika včetně profilu persony
  • Cíle – přesné cíle vaší společnosti nastavené pro daný projekt
  • Přehled obsahu – seznam typů, myšlenek a dalších typů připravených pro publikování
  • Dodací schémata – plán vydávání a distribuce obsahu po dobu stanovenou
  • Měření – proces měření pro sledování úspěchu obsahu

Závěr

Content-strategie jsou zásadní pro získání náskoku oproti vašim konkurentům, a to v souladu s nastavením metod pro její napojení na sledování, zpracovávání a organizaci. Abyste mohli úspěšně prosadit svoji společnost, vera v kvalitu svojího obsahu a hlavně se soustředěte na uživatele, kteří jsou na vašich stránkách.

Content Strategy na Wikipedii