CLS


Co je CLS (Cumulative Layout Shift)?

CLS (Cumulative Layout Shift) je jedna z nových metrik vyvinutá Googlem, která měří stabilitu stránky. Když se mluví o stabilitě vzhledu stránky, CLS se zaměřuje na více stránkových elementů, které jsou na stránce s posunutím. Pokud dojde k posunu stránkových elementů, stává se CLS vyšší a můžete vidět, jak je stránka nestabilní.

Příklady CLS (Cumulative Layout Shift)

  • Ads nebo obrázky, které jsou vložené do stránek a které ostře změní posunutí elementů stránek.
  • Špatně načítané fonty, které mohou způsobit, že elementy stránek se „posunou“ při načítání.
  • Vynechání počátečních rozměrů stránky. Pokud dojde k vynechání počátečních rozměrů webové stránky a poté se k jejímu načítání objeví objem dat, elementy se budou muset přizpůsobit rozdílným velikostem stránek, což může způsobit posunutí elementů.

Měření CLS vám může pomoci identifikovat stránkové elementy, které mají tendenci posouvat se. To vám umožní podniknout odpovídající kroky ke zlepšení stabilitu webových stránek a proto zlepšit uživatelské zkušenosti.

Jak se měří CLS (Cumulative Layout Shift)

Vzhledem k tomu, že CLS není výsledkem nárazu rychlosti, jeho výpočet je složitější. CLS se vypočte tím, že se vezme do úvahy každý záblesk pohybu na stránce po dobu jejího načítání. Čím více záblesků pohybu, tím vyšší je CLS.

Proč je CLS (Cumulative Layout Shift) důležité?

Google má za cíl poskytovat vynikající uživatelskou zkušenost a CLS je dalším krokem k dosahování tohoto cíle. Když se stránky budou posouvat, může to vznikat problémy pro uživatele, kteří chtějí dělat na stránkách něco, co chtěli udělat, například kliknout na odkaz nebo otevřít nějaký modální dialog.

Google proto vyžaduje, aby stránky měly nízkou hodnotu CLS a zajistil, že se CLS staly jedním z hlavních faktorů hodnocení jeho vyhledávacího algoritmu. Takže pokud chcete dobře provádět ve vyhledávacích výsledcích, musíte tuto metriku udržovat na nízké úrovni.

Závěr

CLS (Cumulative Layout Shift) je relativně novým konceptem měření a hodnocení; ale stává se velmi populárním. Použitím metody CLS můžete zlepšit uživatelské zkušenosti se stránky a zajistit, že děláte vše pro to, abyste uspokojili požadavky Googlu.

Wikipedia: Související layout shift