Click rate


Co je klikací míra?

Klikací míra (anglicky click-through rate nebo CTR) je míra, jak často návštěvníci vašich webových stránek kliknou na váš odkaz nebo reklamu. Je to důležité ukazatel pro měření účinnosti reklam v digitálním prostředí.

Jak se měří klikací míra?

Klikací míra se obecně vypočítává jako poměr mezi počtem kliknutí na reklamu nebo odkaz vůči celkovému počtu lidí, kteří se na reklamu nebo odkaz podívali. Míra je obvykle vyjádřena jako procento:

Klikací míra (v %) = (počet kliknutí / počet zobrazení) x 100

Jaké jsou některé primární faktory ovlivňující klikací míru?

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují klikací míru, včetně:

  • Kvalita a relevance reklamy
  • Umístění reklamy
  • Mobilní příznivost reklamy
  • Tváření reklamy
  • Cílová skupina

Aby se dosáhlo maximální účinnosti reklamy, je důležité pochopit interakci mezi všemi těmito faktory a jejich vliv na klikací míru.

Jaké jsou smysluplné klikací míry?

Klikací míry se obecně liší v závislosti na druhu reklamy a její poloze. Některé vyšší klikací míry mohou dosahovat až 5–10%, zatímco jiné druhy mohou dosahovat jen 0,1–0,5%. Průměrné klikací míry obecně nejsou užitečné, protože nepokrývají rozdíly mezi různými médii a cílovými skupinami.

Závěr

Klikací míra je často používaným ukazatelem digitální reklamy, který může poskytnout důležité informace o účinnosti reklamy a jejích faktorech. Cílem je identifikovat klíčové aspekty, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu reklam, a následně pracovat na jejich zlepšení.

Zdroj wikipedie: Klikací míra