Click fraud


Co je klikací podvod?

Klikací podvod je forma internetového podvodu, kdy se útočník snaží zneužít klikací reklamu ke svému prospěchu a na úkor podnikatele nebo advertisera, který reklamu platí. Podvodníci provádějí kliky jako normální uživatelé, aby byly účty vyúčtovány a účtován obchodníkům a vydavatelům.

Jak funguje klikací podvod?

Klikací podvod se může dít na několika úrovních. Jedním z nich je manipulace s důvěryhodnými reklamami nebo značkami, kdy se podvodníci snaží připojit reklamu svým vlastním návštěvníkům, aniž by o tom věděly společnosti, které reklamu vyrábí. Připojení může také spočívat ve sdílení odkazů, které jsou vydávané společnostmi, které platí za každý klik.

Další typem klikacího podvodu je útočník, který používá softwarové roboty, nebo také nazývané jako „boty“, aby klikly reklamu za účelem zkrácení jeho nákladů na reklamu. Tento typ podvodu může být tak nepřímočarý, že být těžko zjistit, zda je reklama zneužita nebo ne.

Příklady klikacího podvodu

Zvětšení účtu: Podvodník vyplní reklamu pro účel zvětšení svého účtu. To je obvyklý typ podvodu, kdy se používá softwarový robot, který vloží reklamu do falešného počtu kliků.

Změna kompenzace: Podvodník změní konfiguraci reklamy tak, aby často klikal reklamu, aby často dosáhl uživatelů, kteří by platili za klik, a získal finanční výhodu.

Odvádění návštěvníků: Podvodník přesměruje návštěvníky, kteří spouští reklamu, do webových stránek, ve kterých provezou jiné akce nebo obchody.

Tyto příklady pomáhají vysvětlit, jak může být klikací podvod problematický pro obchodníky a vydavatele. Je proto důležité robutí systémy, které dokážou rozeznat uživatele a zabránit těmto podvodníkům ve zneužívání reklamy.

Pokud chcete zjistit více o klikacích podvodech, podívejte se na Wikipedii