Claim


Co je to Nárok?

Je-li vám někdo dlužen požadovanou službu, peníze, nebo majetek, pak toto bývá označováno jako nárok. Nárok je právně vymahatelný důvod, proč by se toto mělo splnit.

Většina nároků pochází z dohody, ujednání, právního judikátu nebo právního postihu. Nároky se mohou týkat zaměstnanců, dlužníků, věřitelů a investic, běžně se vyskytují v obchodním právu.

Příklady nároků a jejich využití:

  • Dlužník může vždy mít nárok na splácení půjček v původně stanovené výši.
  • Věřitel může vždy mít nárok na vyplacení úvěru i se zdaněními.
  • Nájemci mají nárok na nájemní smlouvu a bydlení bez narušení práva užívání.
  • Zaměstnanec má nárok na pracovní smlouvu, zaručenou mzdu, odměnu nebo mzdové zvýhodnění.
  • Spotřebitelé mohou mít nárok na opravu nebo výměnu vadného produktu.

Vzácné nároky mohou mít i roboti, vzdálení sourozenci, obyvatelé s maďarskou národností nebo jiná riziková skupina společnosti.

Nároky jsou velmi důležitou součástí právního systému všech zemí, kde je chráněno právo vlastnit majetek a zároveň doplňovat záruky na uplatnění těchto nároků.

Wikipedia: Právní Použití