Chatbot GPT


Co to je chatbot GPT (OpenAI)?

Chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer) je open source knihovna napsaná v Pythonu, která umožňuje vývojářům vytvářet umělou inteligenci (AI) a strojového učení na základě před-natrénování. OpenAI, které je zodpovědné za jeho vývoj, je společnost, kterou založili Elon Musk a startup Heavywater. Jeho cílem je poskytnout vědě, technologii a lidstvu prostředky, které mohou vytvořit pozitivní a trvale udržitelné změny v oblasti AI.

Co poskytuje GPT-3?

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer) je verze chatbotu GPT (OpenAI) propagovaná v roce 2020. Je to model neuronové sítě, který byl trénován na miliardy čítaných zdrojů dat, které jsou na internetu k dispozici. GPT-3 je schopen předpovídat text nebo pomoci vývojářům najít nové způsoby, jak propojovat data, generovat novou složitější a širší řadu aplikací.

Uživatelé mohou využít GPT-3 k psaní odstavců o různých tématech, aby vygenerovali nový obsah, generovali trénovací data pro strojové učení a určovali, které modely budou fungovat nejlépe na neznámých úkolech. Tento chatbot může být také využit pro generování konverzací, generování přesvědčivých prohlášení pro různé účely nebo start konverzací.

Příklady použití GPT-3

GPT-3 může být použit k:

  • Překlad z jazyka do jazyka.
  • Vytvoření šablony pro vývoj mobilních aplikací.
  • Vytváření nového textu oproti istému zadání nebo nadpisu.
  • Generování hudby na základě stanovených parametrů.
  • Vytváření obrázků a ilustrací na základě vstupu.

Závěr

Chatbot GPT (OpenAI) je model vysoce vycvičený model AI, který může být využit ve všech oblastech, včetně překladu, textového generování, hudební tvorby a vývoje mobilních aplikací. S nastavením příznivým vzhledem mohou vývojáři financovat malé aplikace, které budou využívat GPT-3, aby mohly sloužit k naplnění různých potřeb uživatelů.

Wiki-článek o GPT-3