CEM (Customer Experience Management)


Co je CEM (Customer Experience Management)

Customer Experience Management, neboli CEM, je proces, který se zabývá vším, co se týká vztahu mezi společností a jejími zákazníky. Zákazníci jsou na prvním místě, a to je důvod, proč by se u CEM měla klást velká pozornost. Cílem je vytvořit agilní, personalizovanou a kompletní zkušenost s našimi zákazníky, abychom je udrželi.

CEM pomáhá firiem zlepšovat uživatelský servis, produktový design a další aspekty služeb. Díky tomuto systému mohou společnosti v reálném čase vyhodnocovat data a informace, které jim pomohou pochopit, jak jsou jejich produkty vysoce hodnoceny a kde mohou ještě zlepšit zákaznickou zkušenost.

Příklady CEM

  • Sběr dat o zákaznících prostřednictvím dotazníků, anket nebo dalších nástrojů.
  • Vytváření a ukládání údajů a informací o zákaznících.
  • Odosílání místní reklamy nebo informačních zpravodajů zákazníkům.
  • Nastavení cíleného marketingu na základě dat o zákaznících.
  • Vytváření osobně navržených zkušeností zákazníků.

CEM má poskytnout společnosti schopnosti vyhodnotit a vyvíjet integrovanou a kompletní zkušenost zákazníka, která:

  • Podporuje a řídí procesy.
  • Analizuje data.
  • Spojuje organizaci s jejími zákazníky.
  • Vytváří důvěru a loajalitu se zákazníky.
  • Pomáhá zvýšit zisk.

CEM je strategický přístup, který může pomoci společnosti zvýšit svůj prodej, získat lepší konkurenceschopnost a dosáhnout vyšší úrovně spokojenosti zákazníka. Tento proces přináší mnohé benefitu: přináší schopnost efektivně vyřizovat požadavky zákazníků, optimalizuje rutinu a poskytuje lepší informace pro marketingové rozhodnutí.

Více informací najdete na Wikipedii.