CAPTCHA


Co je CAPTCHA a jak se využívá?

CAPTCHA je zkratka pro Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Jde o test, který zjistí, zda je na stránkách přítomna lidská bytost, anebo je to stroj. K vyřešení testu bývají používány obrázky se slovy, které mají čtenář/uživatel opisuje do určitého pole. Webové stránky využívají CAPTCHA formuláře k ochraně proti robotům, kteří mají tendenci ovládat stránku nebo pro nasazení nevyžádané reklamy.

CAPTCHA je obvykle formou komunikace stroj-člověk, kdy stroj vyžaduje od člověka potvrzení jeho identity. Na rozdíl od autentizace a verifikace, které obvykle vyžadují nějaký druh skenování nebo verifikací techniky, CAPTCHA skenuje vstup od použivatele pro pochopení, zda je to robotský nebo lidský uživatel.

Jaký druh CAPTCHA je k dispozici?

  • Textové CAPTCHA – nutí uživatele, aby si napsal slovo nebo frázi. Slova obvykle kopírují první písmena z nějakého předchozího řádku, takže je třeba používat rozumění.
  • Audio CAPTCHA – uživatele požádá, aby popsali, co slyší na audio souboru. Tato technika je využívána k ochraně proti robotům.
  • Matemrické CAPTCHA – uživateli požádá odpovědět na jednoduchou matematickou otázku, např. +, -, * nebo /.
  • Interaktivní CAPTCHA – spolu s obrazovými puzzly se uživatel musí zapojit do interakce.

V současnosti se CAPTCHA často používá jako bezpečnostní prvek a často se užívá k ochraně proti robotům, kteří by si rádi otevírali nové účty nebo k ochraně vašich webových stránek. Použitím tohoto bezpečnostního prvku pomůžete chránit informace a omezit riziko útoků hackingu.

Více informací na Wikipedii.