Cache


Co je to cache?

Cache je v informatice soubor nebo databáze dat, ukládaných pro urychlení přístupu k nim. Kromě toho se cache používá i jako vyrovnávací paměť. Byl původně navržen pro operační systémy, ale často je implementován v aplikacích. Jeho účelem je seskupovat data, která jsou často používání a uchovávat je v takovém případě, aby bylo možné je rychle a efektivně ovládat, jakmile je požadují.

Jak funguje cache?

Cache se obvykle skládá ze dvou částí; vyrovnávací paměť a datový sklad. Vyrovnávací paměť se používá k ukládání dočasných dat a informací. Umožňuje to snížit požadavky na datové uložiště. Datový sklad se používá k uložení dat a informací, které jsou používány po dlouhou dobu. Oba tyto sklady umožňují aplikacím používat data rychleji než kdyby bylo třeba tyto informace často hledat v původním uložišti.

Příklady použití cache

Použití cache může rozsah od jednoduchého ukládání dat uživatelům v nastavení až k náročnému zpracování dat pro uložení do databáze. Některé z příkladů použití cache jsou:

  • Uložení záznamů o databázové relaci mezi klientem a serverem.
  • Uložení položek objednávky do cache pro rychlejší přístup k datům při opakovaných objednávkách.
  • Uložení historie prohlížení stránek v cache pro rychlé načítání stránek skenováním uživatelského profilu.
  • Uložení záznamů uživatelských příkazů do cache pro účely optimalizace rychlosti přístupu k datům.

Výhody cache

Cache může být potenciálně užitečný pro určité typy operací. Mezi ně patří:

  • Zrychlení doby odezvy – snížením počtu dotazů, které je nutné provést na databázový server, můžete dosáhnout rychlejší doby odezvy.
  • Redukce zátěže – použitím cache se dá snížit počet dotazů, které se musí poslat na databázový server.
  • Vyšší výkonnost – tím, že se data ukládají do cache, sníží se výpočetní čas potřebný pro vracení dat na požadované pozice.
  • Efektivní použití paměti – cache ukládá data lokálně, znamená to dřívější přístup k datům a menší využívání globální paměti.

Zdroj: Wikipedia: Cache