CAC (Customer Acquisition Cost)


Co je CAC (Náklad na získání zákazníka)?

Customer Acquisition Cost, také známý jako CAC, je v podstatě to, kolik zaplatíte za získání jednoho zákazníka. Z obchodního pohledu je CAC ukazatelem, který často hodnotí úspěšnost kampaně nebo produktu. Cenová úroveň CAC se měří vzhledem k jednotlivým zákazníkům; čím menší CAC pro firmu, tím více zisku generuje.

Jak se měří náklady na získání zákazníka?

CAC můžete zjistit vydělením celkových nákladů na získání zákazníků celkovým počtem nových zákazníků, které během tohoto období firma získala. Následující rovnice vyjadřuje CAC:

CAC = (Celkové náklady na získání zákazníků) / (Počet nových zákazníků)

Příklady CAC

  • SEO: Pokud společnost za 3 měsíce vloží 5000 dolarů do SEO kampaní a získá 50 nových zákazníků, potom její CAC vyjde na 100 dolarů. CAC = 5000/50 = 100
  • PPC: Pokud společnost za 6 měsíců vloží 40000 dolarů do PPC kampaní a získá 600 nových zákazníků, potom její CAC vyjde na 66,7 dolarů. CAC = 40000/600 = 66,7

Náklady na získání zákazníka jsou pro malé, střední i velké společnosti důležité. Použitím CAC mohou firmy analyzovat a dosáhnout lepších výsledků jejich marketingových a obchodních kampaní.

Více informací o CAC můžete nalézt na této stránce.