BTL (Below the line)


BTL (pod úrovní linie)

BTL (Below the Line) je v marketingových kruzích známá zkratka. Znamená to, že marketingová strategie se zaměřuje zejména na potenciální zákazníky pomocí „obyčejných“ kampaní. Není tak originální a nápaditá jako obvyklé kampaně nad úrovní linie. Existují různé typy „pod úrovní linie“ – aktivity, které se využívají k cílení požadovaného publika a k prezentaci značky.

Příklady BTL aktivit:

  • Distribuce letáků
  • Propagace na veletrzích a veřejných akcích
  • Kuponová akce
  • Samostatné obchodní centra
  • Incentivní programy
  • Svozové kampaně

V tomto přístupu jsou tyto kampaně podobné jako kampaně nad úrovní linie, s tím rozdílem, že jejich cílem je přesné publikum a mají spíše výdajovou agenda. BTL kampaně se často realizují pomocí osobních výlety, interaktivních akcí, orientačních akcí, poradenství a dalších metod.

Výhody BTL

BTL kampaně jsou velmi účinné, protože přinášejí osobnější zážitek, a tím více obchody. Umožňují komunikovat s cílovou skupinou a poskytovat jim informace a materiály, které vyhovují jejich potřebám. Mají tendenci být mnohem levnější než kampaně nad úrovní linie, což je dalším kladem.

Kde využít BTL

BTL může sloužit různým účelům, včetně generování prodeje, zvýšení vernosti zákazníků, změny přístupu spotřebitelů, zvýšení značky a dalších. Jeho efektivita závisí na strategii a přesnému cílení.

Závěr

BTL je obecně velmi silným nástrojem pro marketéry, a to zejména proto, že poskytuje schopnost oslovit velkou cílovou skupinu s minimálními výdaji. Pokud je správně zvolen a naordinován, může to přinést významný přínos pro každou značku.

Zdroj