Branding


Čemu slouží Branding?

Branding je proces, který slouží ke vytvoření měřitelného profilu pro určitou firmu, produkt nebo službu. Cílem brandingu je vzbudit v ostatních nejen pozitivní emoce, ale také chuť k jakýmkoliv akcím, které by bylo možné od této konkrétní značky očekávat. Branding je velmi důležitou součástí strategie podnikání či reklamy všech odvětví.

Jak se začíná s budováním značky?

Proces při budování značky je následující:

  • Identifikace: vlastní název, design nebo logo, slogan a další užití, které mohou pomoci divákům poznat váš produkt, službu nebo firmu;
  • Communikace: prostřednictvím marketingových nástrojů, jako jsou propagační materiály a reklamní příspěvky a komunikační strategie;
  • Diferenciace: jak se odlišujete od vaší konkurence;
  • Zákaznická zkušenost: snaha projevit kvalitní zákaznickou zkušenost všemi způsoby.

Lepší pochopení toho, co je branding, a jeho významu, lze vidět na následujících příkladech:

  • Nike má silnou značku s jednoduchým logem, barevnou paletou a heslovitým sloganem, který jsou spojeny s pocitem hrdosti a akce;
  • Coca-Cola je všem známým a rozpoznatelným znakem, spojeným s chutí rozpoznáváním;
  • McDonald’s je jedním z nejznámějších značek na světě, včetně loga a sloganu. Společnost se snaží vytvářet spojení mezi lidskou laskavostí a zákaznickou zkušeností.

Branding je komplexní proces, který pomáhá vytvářet jedinečné zkušenosti pro zákazníky, kteří se stávají věrnými zákazníky.

Více o Marketingových značkách na Wikipedii