Brand personality


Co je Brand Personality?

Brand Personality je koncept, jehož cílem je určit sílu a povahu značky jakožto osobnosti. Jedná se o methodu pomocí které mohou marketingoví specialisté dát své značce více lidských vlastností, které jsou pro ni charakteristické.

Konkrétní vlastnosti značky zahrnují otázky typu – jaký je její osobní postoj, jakým jazykem mluví, v čem spočívá její osobní přitažlivost, co ji nad ostatními činí výjimečnou? Řešení znamená správnou interakci s potenciálními zákazníky nebo věrnost stávajících zákazníků.

4 typy brand personality

Existují čtyři základní typy brand personality:

  • Stabilní: Takové značky se starají o zachování své identity a zdůrazňují tradici. Vybírají slova jako „klidný“ a „tradiční“. Příklady včetně lékařských firem nebo bank.
  • Svobodný: Tyto značky se specializují na přinášení novinek, bývají vždy na špici a hledají nové příležitosti. Slova jako „nezávislý“ a „moderní“ jsou pro ně typické. Příklady zahrnují jak technologické společnosti, tak třeba i potravinářské.
  • Jemný: Tyto značky přináší do oblaků naději a naději a líčí se jako milé a jemné. Slova jako „milý“ a „útěšný“ jsou pro ně nejvhodnější. Příklady zahrnují společnosti poskytující lásku a ještě více potravinářských společností.
  • Nezávislý: Tato znamkná se pyšní svou originalitou, nezávislostí a sílou. Slova jako „silný“ a „originální“ jsou pro ně nejvhodnější. Příklady zahrnují automobilové společnosti.

Každá značka by měla mít svůj vlastní charakter a snažit se být jedinečná co nejvíce to šlo. Je důležité, aby zákazníci vaši značku považovali za autentickou a důvěryhodnou.

Závěr

Brand Personality je důležitou součástí konceptu marketingového mixu. Vytváří osobnost vaší značky a pomáhá jí rozvíjet jedinečnou identitu vůči jiným značkám.

Více informací najdete na Wikipedii.