Brand building


Co se skrývá pod výrazem „brand building“?

Brand building je proces, který je klíčový pro definování značky na trhu, který je poté transformován do zákaznické zkušenosti. Široký pohled je přijímán s cílem stanovení jasné pozice v kontextu odlišnosti od jiných konkurenčních značek.

Konkrétní využívání

  • Propagace: Brand building neznamená jen čistě vytváření názvu a loga. Je to komplexní proces sledováním obecného oblouku propagace, který umožňuje značkám získat lepší vnímání zákazníků a zvýšit viditelnost na trhu.
  • Posílení odlišnosti: Tento proces vyžaduje častá sledování postavení značky, aby se s cílem získat rozpoznatelnost vytvářela odlišnost značky od konkurenčních značek na trhu.
  • Budování věrnosti: Brand building má souvislost s vytvářením dlouhodobé důvěry mezi zákazníky a značkou. Tímto způsobem lze vytvářet skutečnou zákaznickou zkušenost, která je klíčová pro jejich budoucí angažmá.
  • Zvyšování počtu loajálních zákazníků: Brand Building má tendenci generovat nové obchodní příležitosti prodejem existujícím zákazníkům a generovat nové obchody s novými zákazníky.

Je zjevně patrné, že brand building je vlajkovou lodí postavení značky na trhu a dosáhnutí nejvyšší úrovně zapamatovatelnosti. Neméně důležité je muset vždy udržet v souladu zákaznickou zkušenost se sliby, které byly dány v oblasti propagace.

Příklady

Některé příklady brand buildingu:

  • IKEA – slogan „Život je jednodušší s IKEA“
  • Apple – slogan „Think different“
  • Coca-Cola – slogan „Poznejte život s nádechem“
  • McDonald’s – slogan „Jídlo vždy po ruce“
  • Vodafone – slogan „Vodafone jde krokem vpřed“

Závěr

Brand building je významný prvek pro úspěšnost značek, umožňuje značkám získat zapamatovatelnost a rostoucí podíl trhu. Úspěšné posílení značky vyžaduje kontinuální investici, know-how a kreativitu.

Wikipedie – Branding