Bounce rate 


Co je odrážecí poměr?

Odrážecí poměr ( zkráceně bounce rate ) je jako poměr procentuálních návštěvníků, kteří jednoduše načte stránku webu a po ní okamžitě opustí. Situace se nazývá „odráží“, když návštěvníci odchází, aniž by si prošli jiným obsahem webu.

Když měříme odrážecí poměr, znamená to říct, kolik návštěvníků na stránce setrvá pouze jeden minut nebo méně. V takovém případě je návštěvníci „odrážá“ a webová stránka se považuje za neúspěšnou. Odrážecí poměr je nejčastěji vykreslováno jako procento.

Jak je odrážecí poměr užitečný?

Je mnoho oblastí, ve kterých odrážecí poměr spadá pod metriky webu, které analytickým týmům umožňují efektivně měřit úspěšnost webu. Níže jsou některé z nejčastějších s hráči:

  • Napomáhá v pochopení úspěšnosti článků blogu: Pokud členové analytického týmu provádějí inzerentní kampaně pro čištění blogu, zvyšování odrážecího poměru článků by mělo být hlavním cílem. Nízký odrážecí poměr znamená, že uživatelé číst článek, dobře a dozvídají se více informací.
  • Napomáhá v pochopení úspěšnosti obchodních stránek: Stránky nabízející produkty nebo služby by měly mít nízký odrážecí poměr, protože uživatelé by si měli procvaknout pár obrazovek, znovu si prohlédnout produkt a nakonec se také rozhodnout, zda produkt koupit.
  • Usnadňuje orientaci na trhu: Odrážecí poměr uživatelů webu informuje vývojáře a herce na trhu, nakolik jsou uživatelé nadšeni konverzačním prostorem webu. Pokud máte vysoký odrážecí poměr, znamená to, že webové stránky jsou nepříjemné nebo se jejich stratégie propagace nebo design nepodařilo.

Odrážecí poměr je skvělá metrika k tomu, aby váš web úspěšný. Použití tohoto však neznamená, že jste profesionálně schopni posoudit nebo vyhodnotit úspěch projektu. Nicméně dodává analytickým týmům důležité ukazatele, které jim pomohou vyhodnotit správně další kroky, které je třeba provést, aby se stránka úspěšně rozvíjela.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odrazový_index