Bounce rate


Co je míra opuštění (bounce rate)?

Míra opuštění (bounce rate) je statistika webových stránek, která ukazuje, jak mnoho návštěvníků opustilo stránky po krátké době. Je to procento všech návštěv stránky, kteří opustili stránku okamžitě po jejím načtení. Čím vyšší míra opuštění, tím je stránka pro návštěvníky méně atraktivní.

Jak určit míru opuštění?

Míra opuštění je obecně snadno určitelná, stačí vzít všechny úspěšné zahájené návštěvy stránky a sdílené odkazy na stejnou stránku za zvolené datum a poté sečíst všechny opuštěné návštěvy stránky. Výsledné číslo se rozdělí počtem všech návštěv stránky a to nám poskytne míru opuštění v procentech.

Příklady míry opuštění

Míra opuštění se může výrazně lišit mezi různými druhy stránek. Například sečtení míry opuštění z obchodních stránek se bude lišit od míry opuštění blogu. Některé průměrné příklady míry opuštění se mohou pohybovat v rozmezí od 10-20% pro stránky s veřejně propagačním obsahem, 20-40% pro blogy a 40-60% pro stránky obchodníka.

Jak snížit míru opuštění?

  • Zlepšete rychlost načítání (load time): Rychlost načítání stránky může velmi výrazně ovlivnit počet opuštěných návštěv.
  • Upravte structure webu: Zaměřte se na jednoduchou a relevantní strukturu, která vám pomůže uživatelům rychle najít to, co hledají.
  • Vyzdvihněte nejvíce relevantní informace, které vám mohou pomoci v tom, aby uživatele věděli, co hledají.
  • Použijte vizuální marketingovou taktiku: Pomocí vizuálních prvků, jako jsou obrázky, GIFy a videa, se budou uživatelé zaujímat o to, co vidí, což vám může také pomoci snížit míru opuštění.

Míra opuštění je pro administrátory stránek nezbytným měřítkem, které jim pomůže posoudit úspěšnost webu.

Míra opuštění na Wikipedii