Body copy


Tělo kopírování a definice jeho užity

Body copy je v jazyce reklamy to, co bylo kopírováno nebo vytvořeno s cílem pochopit, co určitý značka či produkt nabízí. Prezentací produktu, jeho vlastností a předností je učiněno tak, aby vyvolalo odpovídající reakci u potenciálního spotřebitele.

Užití body copy může být velmi rozmanité:

  • Tiskové reklamy
  • Kampaně na sociálních sítích
  • Reklamní letáky
  • Produktové popisy
  • Malý start-upoví průvodce

Kromě sdělení informací o produktu, může body copy vyvolat silnou emocionální reakci u spotřebitelů, která inspiruje k akci. Stačí se podívat jen na to, jak mnoho nezapsatelných vzpomínek se skrývá v některých reklamách.

Poslední dobou se rozšířila trend zvaný content marketing, čili tržní strategie která se zaměřuje na osvětlení produktu čtenářům, a nejenom na jeho prodej. Toto je fantastická nová příležitost pro body copy využít.

Content marketing znamená víc interakce mezi zákazníkem a produktem, který poskytuje veliký prostor pro užívání body copy. Je vytvářen na skvělé marketingové strategie a je tvořen tak obohacenému, efektivnímu a originálnímu přístupu.

TechiCopy je jedním z dobře zavedených specialistů na body copy. TechiCopy vám poskytuje profesionální kopírování v kombinaci s moderními technikami souvisejícími s řízením stavu a mění se s vzestupem technologického minoritu.

Body copy je jedinečným nástrojem digitalizace, který je možné využít ve všech reklamních a marketingových strategiích. Při použití správným způsobem může mít obrovský dopad na vedení reklamních kampaní.

Více o reklamních textech na Wikipedia.