Blogroll


Co je Blogroll?

Blogroll je seznam odkazů na jiné weby, který se často objevuje ve skobku nebo na stránce jiného blogu. Blogroll je často viděn na stránky, které sdílí stejnou tematiku nebo účel. Zpravidla se tyto odkazy aktualizují nebo mění, aby byla poskytnuta různá perspektiva. Některé blogy se navíc věnovat čistě jejich blogrollům a dostávají se do mezičasů mezi obsahem z blogů.

Příklady Blogrollu

  • Odkazování na jiné blogy – Blog, který pravidelně recenzuje a komentuje jiné blogy, bude často mít blogroll umístěný na jeho stránce. Tento blogroll obsahuje odkazy na blogy, které jsou kompatibilní s tématem blogu a recenzované. To umožňuje čtenářům snadno najít odpovídající blogy k jejich příbuzným zájmům.
  • Odkazování na stránky zdroje informací – Některé blogy mohou mít blogrolly, které se věnují stránkám, které poskytují informace a zdroje. Tyto blogrolly zpravidla odkazují na stránky ministerstev, databází a jiných relevantních stránek.
  • Odkazování na stránky informačních společenství – Tyto blogrolly mohou obsahovat odkazy na stránky, které sdílejí informace a sdružují kolem dobrovolnických iniciativ, odborných postupů a dalšího. To může být užitečné zdrojem informací pro studenty nebo lidí, kteří mají zájem o určité téma.

Blogrolly jsou skvělým způsobem, jak přilákat pozornost na další blogy a stránky. Nejen, že nabízejí lidem alternativní pohledy na jejich oblíbená témata, ale také dodají zvýšenou hodnotu čtenářům a přispívají k rozšíření vědomostí.

Zdroje: Wikipedia – Blog Roll