Bitmapová grafika


Co je bitmapová grafika?

Bitmapová grafika je druh digitálního obrazu, který je reprezentován v počítači jako pole bodů nebo pixelech. Každý pixel je uložen jako číslo a tyto číslice pak používají pro definování obrázku. Bitmapy jsou ideální pro dávání jemných detailů a barvy, díky jeho barevné hloubce, která závisí na počtu bitů použitých na definování jednotlivých pixelů.

Jak funguje bitmapová grafika?

Bitmapová grafika funguje pomocí pixelů, které jsou přerušovacím obrazcem. Pixely jsou nezávislé body, které jsou nakresleny do rastrových objektů, které napodobují barvu a strukturu. Každý pixel je definován jako číslo, které představuje hodnotu barevné hloubky a odstínu té konkrétní části obrázku.

Výhody bitmapové grafiky

Bitmapová grafika má několik výhod:

  • Je ideální pro dávání jemných detailů obrázku díky jeho barevné hloubce.
  • Výkonná pro manipulaci s obrázky.
  • Vzájemně kompatibilní s velkou řadou digitálních aplikací a technologií.
  • Obecně snadno pochopitelné

Aplikace bitmapové grafiky

Bitmapová grafika se normalně používá pro fotografie, digitální přístupové karty a ikony. Často se používá v programování, kde se na jeho konkrétní vlastnosti obrázku používají pro vytvoření web stránek a animací videí.

Wiki odkaz na bitmapu