Big data


Co je to tzv. „velká data“

Velká data, také známá jako Big Data, je obecný popis velkého množství neustále se rozrůstajících dat. Data jsou schopna se měnit, takže poskytují širší rámec pro přístup k datům. Používá se ve vědeckém výzkumu, podnikové analýze, politického rozhodování, nákupu produktů, marketingových strategií, lékařské dokumentaci, vývoji počítačových technologií, studiu změn životního prostředí, dopravních a logistických systémech atd.

Příklady velkých dat

Některé některé příklady velkých dat, které mohou být použity ve společnosti, jsou následující:

  • Online webové stránky – tzv. anonymizované datové soubory, které jsou využívány k analýze internetových aktivit uživatelů.
  • Transakce finančních dat – soubory, které zahrnují informace o peněžních transakcích.
  • Dokumenty – textové soubory, které zahrnují informace vyplněné uživatelem, například daňové formuláře, résumé a podobně.
  • Sociální média – obrovské množství statusů, tweetů a obrázků, které mohou být využity k analýze vzorců chování uživatelů.
  • Pohybové snímky – obrázky zachycující pohyby osob, které slouží k šíření informací o dopravní kapacitě a kriminalitě.

Tímto způsobem existence velkých dat přispívá k dosažení lepších informací v mnoha odvětvích, tj. Průmyslu, vládním organizacím, finančním institucím, vzdělávání, zdraví, marketingu, obchodu atd.

Velká data také nabízí výhody pro zákazníky a obchodníky. Umožňuje obchodníkům nabídnout lepší cílení a individualizovaný přístup k prodeji jejich produktů a služeb. Obchodníci mohou využít informace ze větších dat, aby našli nové cílové skupiny a cíleně se snažili přilákat nové zákazníky. Naopak zákazníci mohou získat lepší zkušenost s obchodováním s většími daty, která poskytnou informace o produktech, které jsou volné a dostupné.

Větší data využívá více společností k dosahování lepších výsledků. Stačí jen pochopit, jak je využít ve svůj prospěch. S vhodnou implementací velkých dat mohou organizace dosahovat většího konkurenčního výhodu, lepší důvěru zákazníků a vyšší efektivitu v podnikových procesech.

Více informací o tom, co je to „velká data“ a jak může být využívána, naleznete na Wikipedii.