Bezpečnost na internetu


Nebezpečí online

Internet je otevřenou platformou pro sdílení informací, ale to přináší stejně tak možnosti rizik v oblasti soukromí a bezpečnosti. Dynamické a rychle se měnící prostředí internetu umožňuje neustálou evoluci zabezpečení a její narušování. Abyste se chránili se před nebezpečím online, je důležité vědět jak se bránit:

  • Používejte silná hesla: Používejte kombinaci alfanumerických znaků, občas obnovujte svá hesla a nepoužívejte stejná hesla pro různé služby
  • Sledujte svou aktivitu: Zkontrolujte si co o vás ostatní ví a co se o vás šíří
  • Vyvarujte se zveřejňování citlivých informací: Zachyťte pouze mustr osobních informací, které jste ochotni sdílet s ostatními
  • Zamykejte svá zařízení: Používejte nejprogresivnější typy uživatelských účtů a hesla pro přístup na všechny uložené informace a služby
  • Používejte bezpečností imunizační programy: Používejte aniviry, firewally a pravidelně je aktualizujte
  • Vyvarujte se phishingu: Neotvírejte nevhodné e-maily, textové zprávy nebo telefonní služby, nepodléhejte přílišnému odkazování a vyhýbejte se spustení nebezpečných souborů

Byste-li se tomu věnovali, můžete se chránit před nebezpečím online. Je důležité se vyvarovat nebezpečých chování, jako například stahování nelegálního softwaru nebo návštěva webových stránek s škodlivý potenciál.

Když užíváte služeb různých společností, je důležité se ujišťovat, že vaše data a informace jsou řádně zabezpečeny a že budou včas chráněny před množícím se nebezpečím.

Internet a digitální technologie jsou nezbytné pro naše každodenní životy, které neustále rostou v dynamickém online prostředí. S vědomím, jak se správně chránit, je mnohem jednodušší se o sebe navzájem starat a vydržet v bezpečí.

Více informací o ochraně osobních údajů online najdete na Wikipedia: Ochrana osobních údajů na internetu.