Benefit značky


Výhody značky

Výhody značky lze nalézt ve všech oborech podnikání. Značka je způsob, jak se odlišit ve svém odvětví a získat převahu nad konkurencí. Je to jakýsi „značkový signál“, který vytváří vazby mezi spotřebiteli a producenty; je to i forma řízení s silným vlivem na vnímání spotřebiteli před, během a po nákupu.

  • Uspořádání rozložení konkurenčního boje
  • Vytváření důvěry a předpokladu kvality
  • Zajišťování zákaznické loajality
  • Umožnění plánování a prodejních strategií
  • Generování tržeb a výnosů

Uspořádání konkurenčního boje je jednou z hlavních výhod značky. Pro spotřebitele je důležité mít možnost vybrat si mezi různými produkty a službami. Kvalitní značky, které potvrzují jejich spotřebitelské preference, jsou proto výhodou. Značka pomáhá potenciálním zákazníkům vybírat dle jejich očekávání a specifických potřeb.

Vytváření důvěry a předpokladu kvality je další výhodou značky. Jakmile se spotřebitel spojí s produktem či službou, má tendenci vyhledávat značky, které mu důvěřují. Jedním z nejdůležitějších prvků pro rozhodování spotřebitelů je jak spolehlivost, tak kvalita značky. Spotřebitel si vybírá jen produkty, se kterými je jeho důvěra.

Zajišťování zákaznické loajality je další výhodou značky. Loajalita je jedním z nejdůležitějších faktorů regrulárního tržního výkonu prodeje. Značka je mechanismem, který zajišťuje loajalitu zákazníka. Když společnosti investují do obchodní značky a udržují ji, je incentivován zákazník k tomu, aby se stál zákazníkem.

Umožnění plánování a prodejních strategií je další výhodou značky. Značka slouží jako počáteční motivace pro kontrolu trhu, posílení konkurenceschopnosti a vypracování prodejních strategií. Značka usnadňuje podnikům snadné plánování a hledání nových trhů.

Poslední výhodou značky je generování tržeb a výnosů. Tím, že značka získává zákaznickou loajalitu, prodává produkty či služby za zvýšené ceny a generuje vyšší tržby. Značka společnosti pomáhá udržovat vyšší obrat ročně.

Zdroj: WikiPedie – Obchodní značka