Benchmark


Benchmark – co to je v podstatě?

Benchmarking je proces porovnávání výkonu jednoho produktu nebo postupu se stejným nebo obdobným produktem nebo postupem. Benchmark může být použitý k identifikaci silných a slabých stránek produktu. Tento proces může sloužit jako podklad pro úpravy produktu nebo zlepšení postupu.

Příklady benchmarkingu

Benchmarking se často používá jako nástroj pro porovnávání výkonu v oblasti produkce, služeb a logistiky.

  • Produkce: měřením výkonnosti výroby jednotlivého výrobce ve srovnání s odvětvím jako celkem, můžeme poznat, kde se výrobce pohybuje na trhu.
  • Služby: benchmarking může pomoci identifikovat, jak moc jsou spokojeni zákazníci s nákupem, který vyrobili.
  • Logistika: měření času potřebného k doručení zboží zákazníkovi může pomoci vyhodnotit, kolik času trvá, než se produkt doručí, a jak to ovlivní celkový proces dodání.

Benchmarking pomáhá organizacím identifikovat kde jsou a kam by měly směřovat. Může také pomoci zhoršit nízkoúrovňové pracovní postupy a vylepšit technické schopnosti.

Závěr

Tímto jsme vytvořili jasný obrázek benchmarkingu a jak pomáhá organizacím porozumět svojí výkonnosti ve srovnání s jinými. Benchmarking může pomoci vést inovativní produkty a postupy, které usnadňují pracovní procesy.

Zdroj