Barter


Co je to výměna?

Výměna je forma obchodování, kdy dva subjekty uzavírají dohodu o předání nějakých statků či služeb bez použití peněz. Pokud do smlouvy zahrnou i peníze jako prostředek k dosažení rovnováhy mezi obchodními komoditami, pak se jedná o směnku.

Jak funguje výměna?

Výměna je cesta, jak dosáhnout oboustranné výhody bez nutnosti používat peníze. Místo toho se vyjednává ostatní druh platby – často v podobě služeb či spotřebního zboží. Tato forma obchodu byla populární před vynálezem peněžního systému a i dnes ještě existuje, byť už ne tolik ve fyzickém obchodování.

Prostředky výměny

Existuje několik způsobů formulování takové dohody. Mezi nejobvyklejší patří:

  • Přímá výměna – základní způsob výměny mezi subjekty, např. 1 kg brambor výměnou za 1 kg ovoce.
  • Zastoupení – proces řízení pomocí třetí strany, např. uzavření směnky.
  • Výměna náhradou – systém virtuálních bodů, kde hodnota jedné služby či zboží odpovídá určitému množství TTB (tzv. „výměny náhradou“).

Výhody a nevýhody výměny

Výměnou lze dosáhnout rovnováhy, ale také se spoustou rizik.

  • Výhody – bezkonkurenční ceny, rychlost obchodu, lepší finančního rozhodování.
  • Nevýhody – nedostatečná ochrana spotřebitele, riziko přijetí nekvalitního zboží a nedostatečné vyjednávací schopnosti.

V neposlední řadě musíme zmínit, že výměnou budete zcela závislí na druhé straně obchodu, čímž bude omezena vaše dostupnost dalších obchodních partnerů.

V podstatě platí, že výměnou lze ušetřit peníze, ale musíte si být jisti, že druhá strana, s kterou obchodujete, splňuje veškeré podmínky domluveného obchodu.

Příklady výměny

Příklady výměny lze najít v mnoha oblastech. Mezi ty nejoblíbenější patří:

  • Výměna nemovitostí;
  • Výměna času – například lekce hry na kytaru;
  • Výměna služeb – například potravinářský obchod, kde vyměňujete gasťáka za puls;
  • Výměna zboží – například starého nábytku za nový;
  • Výměna dat – například vyměňovat e-knihy za knihy.

V každodenním životě lze vidět mnohé příklady výměny. Od dárkových certifikátů až po obchody typu „za oblečení kouknu“.

Závěr

Výměna je efektivní a snadno dostupná forma obchodování, která se stále více šíří po celém světě. Ve vyčerpávajícím světě peněžních transakcí je výměna způsob, jak obchodovat s menšími obchodními partnery.

Wikipedia: Výměna (ekonomika)