Bannerová slepota 


Co je to bannerová slepota

Bannerová slepota je fenomén ve webovém designu, který se vyznačuje tím, že uživatelé na webech neregistrovaná banery. Je to jev, který se často vyskytuje, zejména pokud je banner dobře odbržen a uživatelé ho nezaregistrují.

Příčiny bannerové slepoty

Bannerovou slepotou se vědci intenzivně zabývají od počátku 90. let. Mnoho studií se snaží identifikovat příčiny, proč lidé nezaregistrovaná banery, aby jejich tvůrci mohli přizpůsobit jejich reklamní strategie.

Vědci identifikovali následující 4 základní příčiny bannerové slepoty:

  • Nudí nebo omrzelý design. Banery jsou vytvořeny tak, aby vzbuzovaly zájem o produkt nebo služby. Pokud banner není atraktivní nebo originální, mohou se uživatelé nad ním přeskakovat.
  • Nesouhlas s ikhorizontální orientací. Občas mohou uživatelé přemýšlet, že banner je rušivý a nemají na výběr, protože se nachází ve stejné části webu.
  • Nejasné pozadí. Pokud není jasné, od koho pochází banner, uživatel si nebude pamatovat nebo si všimne obsahu banneru.
  • Chybějící zaměření na cílovou skupinu. Někdy je banner vytvořen tak, aby se líbil širokému spektru lidí, avšak bez smysluplného zaměření na konkrétní cílovou skupinu.

Jak se vyhnout bannerové slepotě

Pokud chcete, aby váš banner nebyl zahrnut do statistik bannerové slepoty, měli byste se vyvarovat některým následujícím chybám:

  • Nevypisujte v banneru mnoho textu – raději použijte krátké, výstižné fráze.
  • Využijte jasné a atraktivní barvy, které lákají uživatele.
  • Začleněte text do animace banneru a zajistěte, aby uživatelé věděli, co se stane, když banner kliknou.
  • Použijte kreativní koncepty a designy – banery by neměly být vždy stejné!

Bannerová slepota je velký problém pro webdesignéry. Znalost těchto příčin a následná prevence mohou pomoci vyhnout se jejímu výskytu.

Další informace na Wikipedia