Banner 


Použití bannerů

Bannery jsou pojmově, vzhledově a funkční obrazové nástroje, které mají cíl urychlit informace nebo předčasnou reklamu něčeho. Používají se k propagaci a podpoře marketingu. Jsou to ve většině případů jednorázové obrázky nebo animované grafiky.
Bannery se používají typicky online, kde byly vytvořeny vytvořeny jak k prodeji produktů nebo pro propagaci online aktivit. To může zahrnovat propagaci produktů, akcí, sedání nebo fotbalových zápasů.

Nejčastější místa, kde se bannery používají:

  • Na webových stránkách
  • V reklamách on-line
  • V sociálních médiích
  • V e-mailu

Bannery se často používají k potvrzování logo společnosti nebo propagaci speciálních nabídek. Například, společnost může použít banner pro propagování slevy nebo omezené akce.

Bannery jsou také používány k propagaci a podpoře konkrétních produktů nebo služeb. Pro tyto účely jsou bannery zpravidla více kreativní a barevné.

Bannery se běžně používají v webových stránkách, ale stejně tak jsou účinné v tiskových kampaních nebo billboardech.

Bannery se mohou používat v různých formátech a funkcích. Například mohou mít interaktivní prvky, jako je pohyb na obrazovce nebo okno. Rovněž mohou být staženy nebo sdíleny přes sociální média s cílem rozšířit povědomí o produktu či službě a zvýšit prodej.

Bannery jsou cenově dostupné, lyžive a mohou být účinnou formou online reklamy. Lze je však snadno zneužít, pokud se jich používá příliš mnoho nebo nejsou relevantní.

Wikipedia: Banner