B2B


Co je B2B?

B2B (od Business to Business) je popisující obchodní partnerství mezi dvěma podniky. Vystupuje v roli dodavatele, který prodává produkty a služby druhé firmě, tzv. odběrateli. Většina transakcí B2B přesáhne běžnou transakci mezi koncovými spotřebiteli, například prodej piva v obchodě.

B2B obchody jsou nezbytné pro fungování hospodářské soutěže v moderním světě. Tento model obchodování může být aplikován ve všech oblastech obchodu a vytváří řetězec zisku a závislostí produktů a služeb.

Příklady B2B

Níže jsou uvedeny některé vzorky B2B

  • Velkosklad prodejce řeziva distribuuje řezivo do obchodů s nářadím.
  • Výrobce a dodavatel značkového občerstvení dodává občerstvení restauracím.
  • Tiskárna dodává tiskové služby na míru pro podniky.
  • Dodavatel účetních softwarů poskytuje korporacím.
  • Investiční banky poskytují finanční služby choctnou obchodů.

Výše uvedené příklady naznačují, jak široce lze tento model aplikovat na obecné úrovni. I když tyto aktivity business to business jsou různých velikostí a často zahrnují složitejší procesy než běžná spotřebitelská transakce, přispívají k udržení globální hospodářské soutěže.

Více informací o B2B je k dispozici na zdrojích jako wikipedia.