AVE (Advertising value equivalent)


Co je to AVE (Advertising Value Equivalent)?

AVE (Advertising Value Equivalent) je metrika, která je široce používána v reklamním průmyslu, aby vypočítala „hodnotu ekvivalentu reklamy”. Tato technologie je vlastně jednou z dílčích částí PR (public relations) kampaní, která je pro marketingovou strategii velmi důležitá.

Pomocí AVE mohou vykonávat PR týmy nástroj zhodnocení efektivity jejich kampaní. Metrika se obvykle využívá k označení vlivu, který má jejich PR kampaň na veřejné mínění.

Jak AVE funguje?

AVE je odvozováno od hodnoty, kterou by měla mít reklama ve stejném časovém období. Metrika vychází z odhadu, kolik by uživatel zaplatil za reklamu v médiích ve stejných podmínkách. Odhadovaná cena je pak vynásobena počtem článků, které byly zveřejněny k propagaci firmy nebo výrobku.

Například, pokud agentura za článek veřejnosti placeného PR odhaduje úvěr 500 liber, a pokud tento článek má dva tisíce čtenářů, bude AVE 2000 liber. Tato hodnota hovoří sama za sebe – publikace využila služeb agentury a mediálního kontaktu pro sdílení informací a měření jejich dosahu.

Výhody AVE

AVE může být použit k:

  • Měření efektivity kampaně
    • Poskytne lepší přehled o tom, zda získané zpravodajské informace o kampani získá pozitivní výsledek

  • Evaluace cílů kampaně
    • Pomáhá firmě simulovat výsledky kampaně a rozhodnout se, jaké strategie je nejvíce účinná

  • Vyhodnocení vlivu kampaně
    • Poskytne lepší přehled o tom, jak se její kampaň dostala před média a veřejné publikum

AVE je v konečném důsledku nástroj pro zmerňování PR kampaní, který ocení její celkový efekt.

Wikipedie zde nabízí další informace o AVE.