Autorizace


Co je autorizace?

Autorizace je proces, který umožňuje kontrolu přístupu k informacím pomocí bezpečného přihlášení. Každý, kdo se přihlásí, bude muset prokázat úplnost a skutečnost, že je oprávněný přistupovat k ochranným údajům či aplikacím.

Příklady autorizace

  • Autentikace: proces ověřování totožnosti přihlášeného uživatele.
  • Autorizační server: server určený pro provádění (autorizačních) úloh zahrnující kontrolu přístupu.
  • Authorization/Autorizace RBAC: proces, který je založen na rolích a umožňuje uživatelům přístup ke specifickým funkcím a datům.
  • Single Sign-On (SSO): SSO umožňuje jednomu uživateli přihlásit se k různým aplikacím pomocí jediného účtu a
    získat přístup po celém webu.

K autorizaci může dojít v rámci jedné organizace nebo mezi organizacemi. Autorizační procesy jsou pro dosažení bezpečnosti informací velmi důležité.

Závěr

Autorizace a autentikace jsou nevyhnutelností pro spolehlivé uložení dat a jejich bezpečnost. Výše uvedené příklady autorizace mohou být použity k zajištění lepších bezpečností systému.

Wikipedia article: Autentizace a autorizace