ATS (Average time spent)


Co je průměrný čas strávený (Average Time Spent)?

Průměrný čas strávený (Average Time Spent, ATS) je měřítko, které ukazuje, jak dlouho uživatelé tráví všemi činnostmi na vašich stránkách. ATS nemůže být použit jako náhrada konverzních míst, ale dobrá hodnota ATS může naznačovat produktivní zkušenost uživatelů.

Užitečnost ATS je, že poskytuje nezaujatý pohled na kvalitu zkušenosti uživatele více než konverzní místo. ATS je již dlouho používaným ukazatelem v mnoha různých segmentech trhu a analytics.

Jak můžete měřit čas strávený?

Můžete měřit čas strávený různými způsoby:

  • Vzdálenost v čase: Pomáhá určit, jak dlouho uživatelé tráví na vaší stránce přímo! Například, pokud potřebujete zjistit, zda uživatelé stráví více času na první nebo druhé stránce vašeho webu, můžete měřit intervaly mezi zprávami pro vzdálenost v čase.
  • Dočasné sledování: Pomáhá vám při sledování segmentu uživatelů a vyhodnocování jejich chování během určitého časového období. Místo měření všech zpráv můžete vybrat určitou skupinu uživatelů a sledovat je po určité období.
  • Čas na stránce: Pomáhá určit, jak dlouho uživatelé tráví na konkrétní stránce, například stránce produktu. Čas na stránce se může lišit podle různých stránek.

Průměrný čas strávený je skvělým ukazatelem uživatelské zkušenosti a je cenným prostředkem pro monitorování uživatelských způsobů prokládání produktů a služeb. Jeho využití poskytuje lepší přehled o chování konkrétních uživatelů a o obecném zaměření celého trhu.

Poznámka: Pro více informací o průměrném času stráveném si můžete prohlédnout tuto stránku na Wikipedii.