Atribut značky


Co to znamená atribut značky?

Atribut značky je součást HTML značky, která doplňuje nebo úpravuje funkci značky. Atributy HTML značek jsou obvykle typu klíč-hodnota (typicky atribut=“hodnota“), ale některé značky mohou mít také jen klíč bez hodnoty (v tom případě jsou hodnoty výchozí nebo kódovány implicitně).

Příklady atributu značek

Atributy se mohou lišit, podle toho, jaká značka je použita.

Atribut přznačky ‚img‘

Atribut přznačky img se obvykle používají k definici atributů pro obrázky. Například:

  • src: je to cesta k obrázku – tak aby se zobrazil správný obrázek:
  • alt: je to popisek obrázku, buď pro vizuálně postižené uživatele, nebo pro vyhledávače.
  • width a height: jsou to parametry pro velikost obrázku.

Atribut značky ‚a‘

Atributy značky a se obvykle používají pro definici odkazů. Například můžete použít následující atribut:

  • href: je to URL, na které bude odkaz směrovat.

Atribut značky ‚span‘

Atributy značky span slouží k označení textového fragmentu, který může být manipulován pomocí CSS. Jedním z hlavních atributů span je:

  • class: je použito k přiřazení danému spanu stylové třídy.

Souhrnně

Atribut značky je součást HTML značky, která doplňuje nebo úpravuje její funkci. Může se lišit podle konkrétního typu značky, která je použita.

Více informací o HTML elementech na wiki