Atribuční model


Co je to atribuční model?

Atribuční model je nástroj, který analyzuje data, aby zjistil souvislosti mezi chováním zákazníka a zkušenostmi zákazníka. Tento model slouží k hlubšímu porozumění informacím o spotřebitelích.

Jeho hlavním cílem je proto určení důvodů, proč zákazníci jednají tak, jak se chovají (třeba proč si koupí výrobek, proč rezignovali na vaše nabídky atd.), A pomáhá podnikům hledat a rozpoznat obchodní příležitosti.

Výhody atribučního modelu

Atribuční model může poskytnout užitečnou zpětnou vazbu v rámci marketingu a budování vztahů se zákazníky. Mezi další přínosy patří:

  • Anomalií detekce: Model může detekovat anomálie ve vámi sledovaných údajích, které by mohly být signálem např. o neobvyklém nebo podezřelém chování
  • Optimalizace: Atribuční model analyzuje vaše data a využívá jejich vzorce, aby určil to nejlepší možné růstové prostředí a cíle pro vás
  • Vyšší cílení reklam: Atribuční model můžete využít pro cílenější reklamu založenou na profilu zákazníka vytvořeném na základě informací shromážděných z vaší databáze

Příklady

Atribuční model může být aplikován v jakémkoliv odvětví vyžadujícím základní pohled na to, jaký vliv mají proměnné na vaši organizaci nebo spotřebitelské chování.

Například může být v televizním průmyslu použit k určení důvodu, proč jsou lidé ochotni platit za TV balíčky a proč si vybrali jiný televizní kanál než konkurenční.

V bankovnictví se používá k určení rizik při poskytování úvěrů, ve veřejném sektoru k určení, co motivuje lidi k tomu, aby si zaplatili daně včas a v marketingu jako způsob, jak sledovat účinnost reklamního kampaně.

Závěr

Atribuční model je prospěšný nástroj pro organizace všech velikostí. Může poskytnout relevantní informace, které pomohou podnikům porozumět tomu, co ovlivňuje vaše klíčové ukazatele.

Pro více informací o atribučních modelech a jejich aplikacích můžete navštívit
článek Wikipedia.