Atribuce


Co je to atribuce a proč je důležité?

Atribuce je proces přiřazování významu pozorovanému chování nebo výsledku. Pokud se pokusíme vysvětlit něčí chování nebo jeho výsledek, okamžitě se pokusíme nalézt vysvětlení, které je „značně orientované na vnitřní faktory“. Jde o proces, který zahrnuje vyhodnocování informací a jejich případné použití na potvrzení nebo zpochybňování vysvětlení toho, co je viděno a pozorováno.

Příklady atribuce

• Interní atribuce – Jedná se zejména o atribuci, které vyplývají z psychologických stavů jedince. Přirozeně věříme, že lidé mají určitou kontrolu nad svým chováním a to, co se stane, je způsobeno jejich vlastními psychickými stavy, pocity a motivací.

• Vnější atribuce – Tyto atribuce jsou založeny na okolních podmínkách a teoriích. Představují vnější faktory, které vyvolávají vnější události jako je počasí, populace, dispozice atd.

• Sdílené (kolektivní) atribuce – Tato atribuce je spojena s konceptem skupiny. Běžně se předpokládá, ž