ATL (Above the line)


ATL (Above the Line): Co to znamená?

ATL (nad úrovní linky v marketingu) se odkazuje na marketingové aktivity, které dosahují nových i existujících spotřebitelů. Tento termín odkazuje na rozdělení mezi prostředky, které jsou použity k postupu, kdy jsou lidem nabízeny produkty nebo služby; dvě nejčastější prostředky jsou:

  • Above-the-Line (ATL) – Tradiční marketingové komunikační prostředky, jako jsou reklama na televizi, v hojnosti, reklamní projevy na veřejných místech atd.
  • Below-the-Line (BTL) – Nenápadná a přímá komunikace, jako jsou e-maily nebo osobní zkušenost.

Příklady ATL (nad úrovní linky) marketingových aktivit:

  • Reklamní kampaně na televizi a rozhlasové reklamy
  • Billboardy a reklamy na veřejných místech, jako jsou městské ulice, nádraží, hospody atd.
  • Kampaně v tisku, včetně novinových a časopisů reklam
  • Kampaň outdoor – reklamy na letišti, obecních sítí, autobusu atd.
  • Vytváření filmů nebo videí k propagaci vašeho produktu nebo služby

Shrnutí

ATL je obecný termín pro reklamu prostřednictvím tradičních kanálů komunikace. Může se odkazovat na reklamní kampaň na televizi nebo billboardy, nebo na spoustu jiných věcí. Zkontrolujte, zda je ATL relevantní pro vaši značku a zda se bude hodit do vaší celkové marketinové strategie.

Více informací na Wikipedii