Archetyp značky 


Co jsou archetypy značek?

Archetypy značek jsou systémy pojmů, které se používají k popisu a identifikaci konkrétní značky. Tyto archetypy se obvykle používají, aby se poskytlo zákazníkovi jasné porozumění, jaká představa je s danou značkou spojena. Archetypy značek jsou obvykle vytvořeny a propojeny s jedním slovem nebo skupinou slov, která je dostatečně silná na to, aby odlišila jednu značku od ostatních.

Příklady archetypů značek

Tyto archetype mohou představovat emoce, které se k dané značce vážou, jako je odvaha, objevy a houževnatost. Existuje 12 základních archetypů značek, které jsou definovány Richardem Earnhem v jeho práci Memetika Archetypů. Mezi tyto archetype patří:

  • královský – který je obvykle asociován s luxusními značkami
  • osvícenský – který je spojen s inovacemi
  • Dědeček – který je charakteristický pro staré značky se stabilními produkty
  • héroe – pro značky, které poskytují spoustu užitku

Důvody použití archetypů

Archetypy značky nemohou být dost silné na to, aby dosáhly příčin a následků, ale mohou výrazně ovlivnit způsob, jakým se lidé cítí ve vztahu k dané značce. Používáním archetypů mohou výrobci přijít na to, jak oslovit svou cílovou demografii – díky symbolům, které jsou pro ně relevantní. Můžou také pomoci lidem vymezit zvláštnosti značky a udělat ji jedinečnou.

Závěr

Výběr odpovídajícího archetypu značky poskytuje podnikům určité výhody. Může to být použito jako silný komunikační nástroj, který dělá to, že slovo o značce letí. Archetypy značek mohou být stejně účinné jako osobní vztahy mezi fanoušky a jedinečným výrobkem.

Archetyp (branding) na Wikipedii