Animatic


Co je Animatic?

Animatic je třídou animovaného filmu, který je obvykle vytvářen v počáteční fázi návrhu filmového scénáře. Ideální animatic je elektronická prezentace, která umožňuje odezírat pohyb obrazu, zvuk a hudbu, ústřední události a veškeré režijní poznámky.

Ke čemu se Animatic používá?

Animatic se používá k rychlému odhadnutí časových možností, detekování nesrovnalostí a následného naštípnutí zaměření ve videu. Během tohoto procesu se obvykle objeví části scénáře, které jsou nerelevantní, a je také možné upravit tempo videa tak, aby odpovídalo požadovanému cílovému trhu.

Jak je Animatic tvořen?

Animatic je obvykle tvořen z nanesení rytých obrázků na scénu nebo kombinací potáhnětých a nacpaných do fotografií. Někdy jsou do animaticu také zařazeny vektorové postavy.

Příklady Animaticu

Několik příkladů Animaticu, které mohou být použity k pochopení tohoto procesu, včetně:

  • The Simpsons – The Telltale Head – Tento animatic postupuje krok za krokem, aby divákům pomalu ukázal, jak scéna skutečně vypadala.
  • The Rescuers Down Under – This Is It – Animatic používá jednodušší metody tvorby, i když také pracuje se scénou.
  • Ren a Stimpy – The Cat Trapped in the Burns – Animatic podobný The Simpsons, ale mnohem komplexnější a strukturovanější.

Animatic je obecně užitečnou technikou pro tvorbu animace a filmu, která může být užitečná pro tvorbu nového videa nebo pro úpravy dešifrocených videí.

Více informací na Wikipedii