Algoritmus


Co je algoritmus?

Algoritmus je proces nebo konkrétní metoda, kterou lze použít pro řešení nejasného nebo obtížného problému. Proces má řadu kroků, které usnadňují a cílí na určité cíle. Algoritmy jsou často vyvíjeny v počítačovém programování, ale mohou být využity v mnoha oblastech, jako je matematika, duševní léčba a věda a inženýrství.

Klasifikace algoritmů

Algoritmy lze klasifikovat na základě jejich řešení různými způsoby.

  • Listové algoritmy jsou založeny na postupném procházení seznamu dat a vyhledáváním hledané položky.
  • Stromové algoritmy jsou vyvíjeny pro efektivní vyhledávání dat, která jsou uspořádána hierarchicky.
  • Řezací algoritmy jsou vyvíjeny pro efektivní řešení úlohy rozdělení výběru na dvě části, které jsou vlastní.
  • Řídící algoritmy jsou vyvíjeny pro řízení schématu procesu procesu, ve kterém je vývoj úzce omezen.

Příklady

Algoritmy lze použít pro řešení mnoha různých typů problémů. Následující jsou některé běžné příklady algoritmů:

  • Řadící algoritmy jsou algoritmy navržené tak, aby efektivně řadily seznamy. Příklady zahrnují bubble sort, insertion sort a quicksort.
  • Grafy algoritmus jsou algoritmy navržené tak, aby nalezly cestu nejkratší od jednoho bodu k druhému. Příklady zahrnují Dijkstrův algoritmus a algoritmus Floyd-Warshall.
  • Retrieval algoritmus jsou vyvinuty pro vyhledávání hledané položky v databázích. Příklady zahrnují linear search, binary search a Hash search.

Algoritmy mohou být také využívány pro automatické řízení nebo poskytování informací. Příklady zahrnují algoritmus vyhledávání, který pomáhá vyhledat relevantní informace, algoritmy rozhodování, které minimalizují konflikty a algoritmy optimalizace, které pomáhají s hledáním nejlepších řešení.

Závěr

Algoritmy hrají v našem každodenním životě obrovskou roli a přispívají k vylepšení produktivnosti a správy našich zdrojů. Algoritmy jsou velkou součástí dnešního počítačového programování, stejně jako hlavním faktorem v inženýrství, vědách a matematice.

Zdroj: Algoritmus (česká Wikipedie)