AIDA (Attention Interest Desire Action)


Co je AIDA?

AIDA je akronym pro následující marketingovou strategii: Attention (Pozornost), Interest (Zájem), Desire (Touha) a Action (Akce). V soukromém i obchodním prostředí se jedná o vícefázový přístup k prodeji či propagaci s cílem ovlivnit spotřebitele tím, že jim nabídnou zajímavé, užitečné a dobře informované produkty nebo služby. Mezi jeho hlavní kameny úrazu patří

  • Pozornost: Vysílání informací a vytváření pozitivních vzpomínek u cílové skupiny.
  • Zájem: Uplatnění produktového/slibovaného příběhu tak, aby zvýšil zájem spotřebitelů.
  • Touha: Vyvolat u spotřebitelů touhu a přátelský pocit k dané značce.
  • Akce: Přesvědčit spotřebitele k učinění konkrétní akce, která by potenciálnímu zákazníkovi pomohla úspěšně dokončit nákupní proces.

Aby byl AIDA úspěšný, měla by být strategie důsledně dodržována a prezentovaná ve správném časovém sledu. Každý krok by měl být jasně vymezen a měla by být stanovena specifická cílová skupina.

Například společnost se snaží propagovat svůj nový produkt. Může začít tím, že najde vhodnou cílovou skupinu a pro tuto skupinu spustí kampaň na sociálních médiích s cílem upoutat pozornost. Společnost také může zveřejnit zajímavý video popisující produkt a jeho výhody. V dalším kroku může požádat uživatele, aby se zaregistrovali zdarma a získali přístup k vlastnímu online portálu. Cílem těchto akcí je vyvolat u cílové skupiny nejen zájem, ale i touhu po produktu a nakonec, aby bylo dosaženo správného typu akce.

Použitím strategie AIDA lze úspěšně ovlivnit spotřebitele a potenciální zákazníky. Každá úspěšná kampaň založená na strategii AIDA zahrnuje přiměřený počet vysoce kvalitních a informativních reklam.

Wikipedia AIDA (marketing)