Agregace internetového připojení


Co je to agregace internetového připojení?

Agregace internetového připojení je technika, která umožňuje propojit několik různých přípojek k internetu do jednoho silnějšího řetězce. Tato technika umožňuje koncovým uživatelům získat kompletní, stabilní a velmi rychlý internet.

Výhody agregace připojení

  • rychlejší přenos dat
  • vyšší spolehlivost
  • nižší latence
  • vyšší dostupnost
  • flexibilita pro rozšíření připojení
  • lépe využitelné pevné linky

Pro majitele firem je agregace internetového připojení velkou výhodou, protože jim umožňuje snížit celkové náklady na připojení k internetu a současně získat odolnější připojení. Například, namísto připojení k internetu pomocí jedné prémiové linky, je možné provozovat současně několik linkových připojení a propojit je pomocí agregace.

Agregace internetového připojení se také může využít při propojování více počítačů do jedné sítě. Pomocí agregace je možné získat pro každý počítač ve síti kontinuální přístup k internetu v případě, že jedna z připojených link se zastaví nebo selže.

Jak agregovat internetové připojení?

Nejjednodušší a nejpoužívanější způsob propojení více linek do výkonnějšího řetězce je použití přepínače nebo routeru. Tyto zařízení současně propojují více linek mezi sebou a přesměrují data do cílového internetového protokolu (IP). Existuje také software, který umožňuje propojit více sítí pomocí jednoho počítače tzv. softwarové agregace.

Závěr

Agregace internetového připojení je technika, která má řadu výhod. Pomáhá majitelům firem snížit náklady na připojení k internetu a získat stabilní a rychlé připojení. Dobře je to vidět zejména ve velkých firmách, kde je nutné mít velkou propustnost internetového připojení.

Přečtěte si více o agregaci internetového připojení na Wikipedii.