Affiliate marketing


Co je to affiliate marketing?

Affiliate marketing je forma online marketingu, kde úspěch založený na vzájemné spolupráci mezi vydavateli (affiliates) a zadavateli reklamy (merchanti). Vydavatelé jsou benefity za propagaci merchantů produktů či služeb.

Jak affiliate marketingu funguje?

Vydavatelé propagují produkty a služby merchantů prostřednictvím vlastních webových stránek, online marketingového obsahu, e-mailového marketingu a dalších online marketingových technik. Když návštěvník vydavatelova webu nákup něčeho, co je merchantem osloven, merchant uhradí vydavateli provizi.

Výhody affiliate marketingu

Affiliate marketing má řadu výhod, mezi něž patří:

  • Při vhodném přístupu může poskytnout zadavateli reklamy efektivní způsob pro šíření produktu či služby.
  • Vydavatelé mají velmi omezené obavy o quality control produktu, a pokud se jedná o službu, tak se jim žádné investice nevyžadují.
  • Může fungovat ve spojení s jinými formami reklamy nebo online aktivit jako je vytváření obsahu či SEO.
  • Cost-per-action (CPA) model zajišťuje vydavatelům platbu pouze v okamžiku, kdy se návštěvník stránky dokončí úkon, jako je například nákup nebo registrace.

Příklady affiliate marketingu

Existují desítky způsobů, jak mohou společnosti a vydavatelé použít affiliate marketing:

  • Nákup produktu nebo služby.
  • Založení účtu u e-mailového marketingu.
  • Doporučení řešení software.
  • Registrace za sdílené účty aplikací.

Závěr

Affiliate marketinng je velmi účinný nástroj pro přinášení příjmů, zejména v oblasti online reklamy. Poskytuje nízkoviská vstupní náklady a velmi častou návratnost investic.

Zdroj