Advertorial


Co je to advertorial?

Advertorial je v podstatě reklamní článek, který se objevuje v novinách, časopisech, v internetových článcích a na webových stránkách. Tento typ reklamy je zřídka označen za reklamu, ale často se ho používá k propagaci produktu, organizace nebo služby.

Jak advertorialy fungují?

Advertorial funguje tím, že se novinám, časopisům a webovým stránkám nabízí finanční odměna za propagaci jejich produktu nebo služby. Pokud se v příspěvku objeví informace o dobrých vlastnostech produktu nebo služby, může to být oblíbeným a cenným způsobem pro potenciální kupce, kteří hledají názory důvěryhodných průvodců.

Příklady

Níže uvedené jsou některé příklady toho, jak se advertorialy obvykle prezentují:

  • Zajímavý docent o oblečení: Článek o nové značce oblečení, jež je opatřen komentářem známého odborníka na oblečení o tom, proč je oblečení skvělé.
  • Hra na slovo: Článek, který se snaží obhájit a propagovat určité produkty či služby, často přes exagerované a nadužívané klíčová slova.
  • Testovací recenze: Jakákoli recenze, u níž je jasné, že je finančně motivována, aby urychleně propagovala produkt.

Advertorial je důležitou součástí reklamního mixu firem. Když ho využijete správně, může vám mít v naplňování vašich cílů hodně co nabídnout.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advertorial