Advertainment


Co je to Advertainment?

Advertainment je nová forma inzertní reklamy, která se postupně stává populární. Jejím cílem je propojit pozitivní prvky marketingových reklam s prvky normalního, nekomerčního zábavního obsahu. Tato forma reklamy je například často používána v oblasti médií, např. televizních pořadů, filmů, internetu, sociální média.

Proč je Advertainment účinný?

Advertainment poskytuje společnostem nový prvek, který je vstřícný veřejnosti a současně dokáže dosáhnout marketingových cílů. Nabízí uživatelům značek zábavný obsah, se kterým se mohou identifikovat a s kterým mohou souhlasit.

Tato inovativní forma reklamy stojí ve středu mezi informativními výk-lady reklamy a jasným vyřčením marketingového sdělení.

Příklady Advertainmentu

Advertainment může zahrnovat věci jako:

  • Značky, které vytváří vysoce kvalitní marketingový obsah, který je zaměřen na společenskou změnu
  • Propagační pořady, ve kterých jsou produkty reklamované v rámci příběhu.
  • Reklamní weby a hry, které jsou zaměřené na propagaci konkrétního produktu nebo služby.
  • Interaktivní aplikace, které umožňují uživatelům sdílet a sdílet obsah na sociálních médiích

Advertainment může být velmi užitečný způsob, jak zvýšit znalosti značky a cíleně inzerovat produkty. Je důležité, aby obsah komponenty zůstaly zábavné, což je klíčové pro dosažení očekávaného účinku.

Budoucnost Advertainmentu

Advertainment se teprve začíná rozvíjet a stává se populárním. Marketing, ve kterém je kombinován reklamní a zábavný obsah, se stává stále více oblíbeným. Předpokládá se, že bude používán čím dál více ve všech typů médií.

WikiPedia Advertainment