Account Manager


Account Manager: role, odpovědnost a požadavky

Account Manager je jedním z nejdůležitějších pracovních pozic v oblasti prodeje a marketingu. Jeho hlavním úkolem je především péče o současné zákazníky, ale také seznamování s novými.

Role Account Manažera:

 • Poskytování klientům požadovaných informací o produktech a službách.
 • Spolupráce s marketingovými odděleními při komunikaci s klienty.
 • Identifikace nových obchodních příležitostí.
 • Řízení obchodních partnerství.
 • Vyhodnocení tržního prostředí k vyhledávání nových obchodních příležitostí.
 • Řízení případových stížností klientů.
 • Organizace obchodních setkání a přímý prodej s klienty.

Odpovědnost Account Manažera:

 • Práce za účelem zvýšení prodeje produktů a služeb společnosti.
 • Měření výsledků prostřednictvím vnitřních a vnějších analýz.
 • Aktivizace důvěryhodných vztahů mezi klientem a zaměstnavatelem.
 • Výměna informací mezi managementem a zaměstnanci.
 • Předkládání managementu měsíčních výsledků obchodů s klienty.
 • Sledování trhu za účelem zjištění konkurenčních výhod.
 • Identifikace možností dalšího vzdělávání.
 • Hledání nových kontaktů.

Požadavky pro Account Manažera:

 • Vynikající interpersonální dovednosti.
 • Schopnost iniciativy a proaktivního myšlení.
 • Vzdělání v oblasti prodeje a obchodu.
 • Schopnost pozorovat a analyzovat trh.
 • Schopnost řídit mezilidské vztahy.
 • Znalost práce s počítačem.

Account Manager je důležité postavení v odvětvích obchodu, výroby, marketingu a dalších oblastech podnikání. Toto povolání vyžaduje od svých zaměstnanců odpovědnost, pečlivost a schopnost budovat dlouhodobé obchodní vztahy se zákazníky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Account_manager