Absolutní URL


Co je absolutní URL?

Absolutní URL je dělení odvětví webových adres. Tato adresa vyjadřuje přesné umístění na HTML stránce nebo ve sledu webových stránek. Absolutní URL obsahuje webovou adresu, která umožňuje otevření webové stránky ihned po jejím kliknutí.

Jaká je struktura absolutního URL?

Absolutní URL se skládá z následujících částí:

  • Protokol: Označuje jakým způsobem je spojení vytvářeno. Obvykle se to může být buď http nebo https.
  • Server: Je to server kde se webová stránka nachází.
  • URL cesty: Určuje jak najít server a jeho subdomény. Toto pole může skrývat některé z níže uvedených údajů: doménu, adresář, soubor.
  • URL dotaz: URL dotaz je volitelné, url adresa může obsahovat parametry, jež serveru posílají informace nebo ID.

Ukázka absolutního URL

Ukázka jak vypadá absolutní URL:

  • http://www.example.com/products/shoes/sneakers.html
  • https://www.example.com/index.html?search=tennis+shoes

V prvním příkladu, protokol je http, server je www.example.com, cesty ukazují na produkty, boty a název souboru je tenisky.html. Ve druhém příkladu protokol je https, server je www.example.com, název souboru je index.html a dotaz je že představuje vyhledávací slovo „tenis boty”.

Závěr

Absolutní URL je důležitá část každé webové adresy protože umožňuje kompletní a přesné umístění. Z tohoto důvodu tento typ URL musí být dodržován a musí být přesný když se někdo snaží najít místo na webu.

Více informací můžete nalézt na Wikipedie.